โรงเรียนวัดโคกสลุด
เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ตำบลบ้านไร่  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
เบอร์โทรศัพท์ 0882774348
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2017
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 25234
Page Views 26027
โรงเรียนในสังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2
ลำดับ ชื่อโรงเรียน ตำบล อำเภอ เบอร์โทรศัพท์
1 โรงเรียนบ้านวังสาร ท่าตาล บางกระทุ่ม
2 โรงเรียนประชาสามัคคี ท่าตาล บางกระทุ่ม
3 โรงเรียนบ้านบุใหญ่ ท่าตาล บางกระทุ่ม
4 โรงเรียนชุมชน 12 ท่าตาลประชาสฤษฏ์ ท่าตาล บางกระทุ่ม
5 โรงเรียนบ้านทุ่งน้อย ท่าตาล บางกระทุ่ม
6 โรงเรียนวัดราษฎร์สโมสร นครป่าหมาก บางกระทุ่ม 055296297
7 โรงเรียนวัดบึงลำ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
8 โรงเรียนวัดแหลมพระธาตุ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
9 โรงเรียนวัดกรุงศรีเจริญ นครป่าหมาก บางกระทุ่ม
10 โรงเรียนบางกระทุ่มพิทยาคม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 0-5539-1123
11 โรงเรียนบ้านแม่เทียบ บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
12 โรงเรียนวัดบางกระทุ่ม บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม
13 โรงเรียนศึกษาลัย บางกระทุ่ม บางกระทุ่ม 055-391-069
14 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์ทรงธรรม บ้านไร่ บางกระทุ่ม
15 โรงเรียนวัดไพรสุวรรณ บ้านไร่ บางกระทุ่ม
16 โรงเรียนวัดโคกสลุด บ้านไร่ บางกระทุ่ม 0882774348
17 โรงเรียนประชาสรรค์วิทยา บ้านไร่ บางกระทุ่ม
18 โรงเรียนวัดสิริสุทธาวาส บ้านไร่ บางกระทุ่ม
19 โรงเรียนบ้านหนองสระพัง วัดตายม บางกระทุ่ม
20 โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง วัดตายม บางกระทุ่ม 055-294189
21 โรงเรียนวัดตายม วัดตายม บางกระทุ่ม
22 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันออก สนามคลี บางกระทุ่ม 0813795959
23 โรงเรียนวัดสนามคลีตะวันตก สนามคลี บางกระทุ่ม
24 โรงเรียนบ้านท่ายาง เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
25 โรงเรียนวัดดงหมี(ธรรมรสอุปถัมภ์) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
26 โรงเรียนชุมชน 3บ้านเนินกุ่ม(ประชานุกูล) เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
27 โรงเรียนบ้านหนองกลด เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
28 โรงเรียนบ้านสระเศรษฐี เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
29 โรงเรียนบ้านใหม่ไพรมณี มิตรภาพ 118 เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
30 โรงเรียนเนินกุ่มวิทยา เนินกุ่ม บางกระทุ่ม
31 โรงเรียนราษฎร์เจริญ โคกสลุด บางกระทุ่ม
32 โรงเรียนราษฎร์ดำริ โคกสลุด บางกระทุ่ม
33 โรงเรียนวัดย่านยาว โคกสลุด บางกระทุ่ม
34 โรงเรียนบ้านบึงช้าง ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
35 โรงเรียนวัดท่านา ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
36 โรงเรียนอภัยสุพรรณภูมิ ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
37 โรงเรียนวัดท่ามะขาม ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
38 โรงเรียนบ้านยางโทน ไผ่ล้อม บางกระทุ่ม
39 โรงเรียนวัดไชยนาม ชัยนาม วังทอง
40 โรงเรียนราษฎร์อุปถัมภ์ ชัยนาม วังทอง
41 โรงเรียนบ้านบึงพร้าว ชัยนาม วังทอง
42 โรงเรียนวังทองพิทยาคม ชัยนาม วังทอง 0-5531-1129
43 โรงเรียนบ้านดินทอง ดินทอง วังทอง
44 โรงเรียนบ้านซำเตย(ประกอบนงนุชอุปถัมภ์) ดินทอง วังทอง 055310209
45 โรงเรียนชุมชน 2 บ้านกกไม้แดง ดินทอง วังทอง 0-8970-6320-9
46 โรงเรียนสามัคคีประชาราษฎร์ ท่าหมื่นราม วังทอง
47 โรงเรียนวัดท่าหมื่นราม ท่าหมื่นราม วังทอง
48 โรงเรียนบ้านเนินสะอาด ท่าหมื่นราม วังทอง
49 โรงเรียนบ้านแสงสว่าง ท่าหมื่นราม วังทอง
50 โรงเรียนบ้านดงน้อยปลั่งทองคำวิทยา ท่าหมื่นราม วังทอง
51 โรงเรียนบ้านน้ำริน บ้านกลาง วังทอง 0-55-989-240
52 โรงเรียนบ้านกลาง บ้านกลาง วังทอง 055234428
53 โรงเรียนชุมชน 15 บ้านเนินสว่าง บ้านกลาง วังทอง
54 โรงเรียนบ้านใหม่พนมทอง บ้านกลาง วังทอง
55 โรงเรียนน้ำรินพิทยาคม บ้านกลาง วังทอง
56 โรงเรียนบ้านหินประกาย บ้านกลาง วังทอง
57 โรงเรียนบ้านซำหวาย บ้านกลาง วังทอง 086-2020
58 โรงเรียนบ้านหนองปรือ บ้านกลาง วังทอง
59 โรงเรียนบ้านป่าขนุน บ้านกลาง วังทอง
60 โรงเรียนบ้านน้ำยาง บ้านกลาง วังทอง
61 โรงเรียนบ้านนาพราน บ้านกลาง วังทอง
62 โรงเรียนบ้านทุ่งเอี้ยงสามัคคี บ้านกลาง วังทอง
63 โรงเรียนบ้านใหม่ชัยเจริญ บ้านกลาง วังทอง
64 โรงเรียนบ้านหนองงา พันชาลี วังทอง
65 โรงเรียนบ้านคลองดู่ พันชาลี วังทอง
66 โรงเรียนสามัคคีธรรม พันชาลี วังทอง
67 โรงเรียนวัดสุพรรณพนมทอง พันชาลี วังทอง
68 โรงเรียนบ้านเนินทองราษฎร์พัฒนา พันชาลี วังทอง
69 โรงเรียนวัดพันชาลี พันชาลี วังทอง
70 โรงเรียนบ้านเนินไม้แดง พันชาลี วังทอง
71 โรงเรียนบ้านวังไม้ตอก พันชาลี วังทอง
72 โรงเรียนพิณพลราษฎร์ ตั้งตรงจิตร 12 วังทอง วังทอง 055-311026
73 โรงเรียนวัดบางสะพานประพันธ์ชนานุสรณ์ วังทอง วังทอง 055-312518
74 โรงเรียนบ้านวังพรม วังทอง วังทอง
75 โรงเรียนบ้านเขาสมอแคลง(ริ้วศิริวัฒน์อุปถัมภ์) วังทอง วังทอง
76 โรงเรียนบึงราชนก วังทอง วังทอง
77 โรงเรียนคุรุประชาชนูทิศ(วันครู 2504) วังทอง วังทอง
78 โรงเรียนบ้านป่ามะกรูด วังนกแอ่น วังทอง 055-310215
79 โรงเรียนบ้านแก่งจูงนาง วังนกแอ่น วังทอง
80 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่(ดำรงค์อุทิศ) วังนกแอ่น วังทอง
81 โรงเรียนบ้านวังนกแอ่น วังนกแอ่น วังทอง
82 โรงเรียนบ้านท่าข้าม วังนกแอ่น วังทอง
83 โรงเรียนบ้านซำตะเคียน(ลส.ชบ.สมุทรปราการอุปถัมภ์) วังนกแอ่น วังทอง
84 โรงเรียนบ้านวังดินสอ วังนกแอ่น วังทอง
85 โรงเรียนบ้านตอเรือ วังนกแอ่น วังทอง
86 โรงเรียนสฤษดิ์เสนา วังนกแอ่น วังทอง
87 โรงเรียนบ้านแก่งสฤษดิ์เสนาอุปถัมภ์ วังนกแอ่น วังทอง 055310212
88 โรงเรียนบ้านน้ำพรม วังนกแอ่น วังทอง 08-1280-4817
89 โรงเรียนบ้านวังตาดราษฎร์อุทิศ วังนกแอ่น วังทอง
90 โรงเรียนบ้านคลองเป็ด วังพิกุล วังทอง
91 โรงเรียนบ้านวังประดู่ วังพิกุล วังทอง
92 โรงเรียนวัดวังพิกุล วังพิกุล วังทอง
93 โรงเรียนวัดทางลัด วังพิกุล วังทอง
94 โรงเรียนบ้านดงพลวง วังพิกุล วังทอง 0-1953-6837
95 โรงเรียนวังพิกุลวิทยศึกษา วังพิกุล วังทอง
96 โรงเรียนบ้านคลองเมือง วังพิกุล วังทอง
97 โรงเรียนวัดดงข่อย วังพิกุล วังทอง
98 โรงเรียนบ้านหนองพระ หนองพระ วังทอง
99 โรงเรียนบ้านคลองแร่ หนองพระ วังทอง
100 โรงเรียนบ้านสะเดา หนองพระ วังทอง
101 โรงเรียนหนองพระพิทยา หนองพระ วังทอง
102 โรงเรียนบ้านเจริญผล หนองพระ วังทอง
103 โรงเรียนทรัพย์ไพรวัลย์วิทยาคม แก่งโสภา วังทอง
104 โรงเรียนบ้านม่วงหอม(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์43) แก่งโสภา วังทอง
105 โรงเรียนบ้านเขาน้อย แก่งโสภา วังทอง 055-293102
106 โรงเรียนบ้านโป่งปะ แก่งโสภา วังทอง
107 โรงเรียนบ้านแก่งกุลาสามัคคี แก่งโสภา วังทอง
108 โรงเรียนห้วยพลู แก่งโสภา วังทอง
109 โรงเรียนป่าไม้อุทิศ 6(ค่ายลูกเสือแก่งซอง) แก่งโสภา วังทอง
110 โรงเรียนบ้านปากยาง แก่งโสภา วังทอง
111 โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 2 แก่งโสภา วังทอง
112 โรงเรียนวัดหนองตาเรือง แม่ระกา วังทอง
113 โรงเรียนบ้านแม่ระกา แม่ระกา วังทอง
114 โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า แม่ระกา วังทอง
115 โรงเรียนบ้านเข็ก แม่ระกา วังทอง
116 โรงเรียนบ้านแถววังน้ำใสสามัคคี (คุรุราษฎร์บำรุง) แม่ระกา วังทอง
117 โรงเรียนบ้านชมภู ชมพู เนินมะปราง -
118 โรงเรียนวัดปลวกง่าม ชมพู เนินมะปราง
119 โรงเรียนบ้านน้ำปาด ชมพู เนินมะปราง
120 โรงเรียนบ้านซำรัง ชมพู เนินมะปราง
121 โรงเรียนรักไทยร่มเกล้าอุปถัมภ์ ชมพู เนินมะปราง 055-009239
122 โรงเรียนบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
123 โรงเรียนบ้านผาท่าพล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง -
124 โรงเรียนบ้านหนองไม้ยางดำ บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง --
125 โรงเรียนบ้านพัฒนาดงน้อย บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เนินมะปราง
126 โรงเรียนวัดบ้านมุง บ้านมุง เนินมะปราง
127 โรงเรียนหัวเขาราษฎร์บำรุง บ้านมุง เนินมะปราง
128 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี บ้านมุง เนินมะปราง
129 โรงเรียนบ้านลำภาศ บ้านมุง เนินมะปราง
130 โรงเรียนบ้านห้วยบ่อทอง บ้านมุง เนินมะปราง
131 โรงเรียนบ้านวังดินเหนียว วังยาง เนินมะปราง
132 โรงเรียนบ้านวังยาง (ราษฎร์สามัคคี) วังยาง เนินมะปราง
133 โรงเรียนบ้านไทรดงยั้ง วังยาง เนินมะปราง
134 โรงเรียนบ้านเขาเขียว วังโพรง เนินมะปราง
135 โรงเรียนบ้านวังขวัญ วังโพรง เนินมะปราง
136 โรงเรียนวังโพรงพิทยาคม วังโพรง เนินมะปราง
137 โรงเรียนบ้านวังโพรง วังโพรง เนินมะปราง 055992426
138 โรงเรียนบ้านทุ่งยาว วังโพรง เนินมะปราง
139 โรงเรียนบ้านหนองดู่ วังโพรง เนินมะปราง
140 โรงเรียนบ้านเนินมะปราง เนินมะปราง เนินมะปราง
141 โรงเรียนบ้านเนินดินราษฎร์อุทิศ เนินมะปราง เนินมะปราง
142 โรงเรียนบ้านใหม่ทองประเสริฐ เนินมะปราง เนินมะปราง
143 โรงเรียนบ้านหนองขอนประชาสรรค์ เนินมะปราง เนินมะปราง
144 โรงเรียนบ้านหนองขมิ้น ไทรย้อย เนินมะปราง
145 โรงเรียนบ้านพุกระโดน ไทรย้อย เนินมะปราง
146 โรงเรียนไทรย้อยพิทยาคม ไทรย้อย เนินมะปราง
147 โรงเรียนบ้านเขาดิน ไทรย้อย เนินมะปราง
148 โรงเรียนบ้านผารังหมี ไทรย้อย เนินมะปราง
149 โรงเรียนบ้านโคกวังสาร ไทรย้อย เนินมะปราง
150 โรงเรียนชุมชนบ้านไทรย้อย ไทรย้อย เนินมะปราง