โรงเรียนวัดโคกสลุด
เลขที่ 77 หมู่ที่ 3 บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่ อำบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก  ตำบลบ้านไร่  อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก 65110
เบอร์โทรศัพท์ 0882774348
ผู้บริหาร

ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
ไม่พบข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/07/2017
ปรับปรุง 14/07/2017
สถิติผู้เข้าชม 25238
Page Views 26031
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
. ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียน วัดโคกสลุด   ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗   หมู่ที่ ๓    ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
โทร 0๘๘-๒๗๗๔๓๔๘ โทรสาร -  Website  http://www.wakhoksalutschool.com
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๑๒   ไร่  7๗  ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวแกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวมประชากรวันเรียน ๒๐๐ คน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ภาพรวม
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยพระภิกษุ ๒ รูป คือ ขรัวตา จันทร์ดี กับ ขรัวตาเบื่อ เพื่อทกการสอนให้กับผู้ที่ประสงค์จะเรียน โดยสอนให้เปล่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาย ลูกศิษย์วัด ต่อมาวัดโคกสลุดแบ่งออกเป็นสอง คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ เมื่อพระภิกษุ ๒ รูป มรณภาพ การสอนก็ว่างลง
          ปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้เริ่มการสอนใหม่โดยมี นายเทิ้ม นายแบน และนายประสิทธิ์ มาเป็นครูผู้สอน โดยไม่มีเงินเดือน สอนบนศาลาวัด ซึ่งก่อตั้งบนโคกดิน ต่อมาสร้างเป็นศาลาการเปรียญยกพื้นขึ้นแบบถาวรเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๒
ประวัติการพัฒนา
          ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ทางราชการได้กำหนดให้วัดโคกสลุด เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ขึ้นที่วัดโคกสลุด ขึ้นกับกิ่งอำเภอบางกระทุ่ม ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไร่”(วัดโคกสลุด)มีครูใหญ่คนแรก คือนายเนียม ขาวลออ ได้รับเงินเดือนจากการศึกษาพลี เปิดสอนชั้น มูล ก และ ข ปีถัดมาก็เปิดเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ปี พ.ศ.๒๔๘๒ พระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังไหม่ แทนหลังเก่า เปิดสอนหนังสือเป็นทางการจนถึง พ.ศ.๒๔๙๑
          ปี พ.ศ.๒๔๙๑ นายสวาสดิ์ ศรีคง ครูใหญ่ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด จนสำเร็จ
          ปัจจุบันโรงเรียนวัดโคกสลุด เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๒ คน ข้าราชการครู ๔ คน อัตราจ้าง ๓ คน นายทวีป ธรรมานุวัติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     . ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียน วัดโคกสลุด   ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗   หมู่ที่ ๓    ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
โทร 0๘๘-๒๗๗๔๓๔๘ โทรสาร -  Website  http://www.wakhoksalutschool.com
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๑๒   ไร่  7๗  ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวแกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวมประชากรวันเรียน ๒๐๐ คน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ภาพรวม
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยพระภิกษุ ๒ รูป คือ ขรัวตา จันทร์ดี กับ ขรัวตาเบื่อ เพื่อทกการสอนให้กับผู้ที่ประสงค์จะเรียน โดยสอนให้เปล่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาย ลูกศิษย์วัด ต่อมาวัดโคกสลุดแบ่งออกเป็นสอง คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ เมื่อพระภิกษุ ๒ รูป มรณภาพ การสอนก็ว่างลง
          ปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้เริ่มการสอนใหม่โดยมี นายเทิ้ม นายแบน และนายประสิทธิ์ มาเป็นครูผู้สอน โดยไม่มีเงินเดือน สอนบนศาลาวัด ซึ่งก่อตั้งบนโคกดิน ต่อมาสร้างเป็นศาลาการเปรียญยกพื้นขึ้นแบบถาวรเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๒
ประวัติการพัฒนา
          ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ทางราชการได้กำหนดให้วัดโคกสลุด เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ขึ้นที่วัดโคกสลุด ขึ้นกับกิ่งอำเภอบางกระทุ่ม ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไร่”(วัดโคกสลุด)มีครูใหญ่คนแรก คือนายเนียม ขาวลออ ได้รับเงินเดือนจากการศึกษาพลี เปิดสอนชั้น มูล ก และ ข ปีถัดมาก็เปิดเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ปี พ.ศ.๒๔๘๒ พระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังไหม่ แทนหลังเก่า เปิดสอนหนังสือเป็นทางการจนถึง พ.ศ.๒๔๙๑
          ปี พ.ศ.๒๔๙๑ นายสวาสดิ์ ศรีคง ครูใหญ่ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด จนสำเร็จ
          ปัจจุบันโรงเรียนวัดโคกสลุด เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๒ คน ข้าราชการครู ๔ คน อัตราจ้าง ๓ คน นายทวีป ธรรมานุวัติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน     . ข้อมูลทั่วไป
          โรงเรียน วัดโคกสลุด   ตั้งอยู่เลขที่ ๗๗   หมู่ที่ ๓    ตำบลบ้านไร่ อำเภอบางกระทุ่ม 
จังหวัดพิษณุโลก สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต ๒
โทร 0๘๘-๒๗๗๔๓๔๘ โทรสาร -  Website  http://www.wakhoksalutschool.com
          เปิดสอนระดับชั้นอนุบาล ๒ ถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ เนื้อที่  ๑๒   ไร่  7๗  ตารางวา 
เขตพื้นที่บริการ หมู่ที่ ๑ บ้านหัวแกลบ หมู่ที่ ๒ บ้านโคกสลุด หมู่ที่ ๓ บ้านโคกสลุด ตำบลบ้านไร่
อำเภอบางกระทุ่ม จังหวัดพิษณุโลก จำนวน ๓ หมู่บ้าน รวมประชากรวันเรียน ๒๐๐ คน
ประวัติโรงเรียนโดยย่อ
ภาพรวม
เริ่มก่อตั้งเมื่อ พ.ศ.๒๔๕๘ โดยพระภิกษุ ๒ รูป คือ ขรัวตา จันทร์ดี กับ ขรัวตาเบื่อ เพื่อทกการสอนให้กับผู้ที่ประสงค์จะเรียน โดยสอนให้เปล่า ผู้เรียนส่วนใหญ่เป็นชาย ลูกศิษย์วัด ต่อมาวัดโคกสลุดแบ่งออกเป็นสอง คณะ คือ คณะเหนือ คณะใต้ เมื่อพระภิกษุ ๒ รูป มรณภาพ การสอนก็ว่างลง
          ปี พ.ศ.๒๔๖๘ ได้เริ่มการสอนใหม่โดยมี นายเทิ้ม นายแบน และนายประสิทธิ์ มาเป็นครูผู้สอน โดยไม่มีเงินเดือน สอนบนศาลาวัด ซึ่งก่อตั้งบนโคกดิน ต่อมาสร้างเป็นศาลาการเปรียญยกพื้นขึ้นแบบถาวรเมื่อ ปี พ.ศ.๒๔๗๒
ประวัติการพัฒนา
          ปี พ.ศ.๒๔๗๒ ทางราชการได้กำหนดให้วัดโคกสลุด เป็นสถานที่ตั้งโรงเรียน ขึ้นที่วัดโคกสลุด ขึ้นกับกิ่งอำเภอบางกระทุ่ม ชื่อว่า “โรงเรียนประชาบาลตำบลบ้านไร่”(วัดโคกสลุด)มีครูใหญ่คนแรก คือนายเนียม ขาวลออ ได้รับเงินเดือนจากการศึกษาพลี เปิดสอนชั้น มูล ก และ ข ปีถัดมาก็เปิดเป็นชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑-๒ จนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔
          ปี พ.ศ.๒๔๘๒ พระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด ได้ก่อสร้างศาลาการเปรียญหลังไหม่ แทนหลังเก่า เปิดสอนหนังสือเป็นทางการจนถึง พ.ศ.๒๔๙๑
          ปี พ.ศ.๒๔๙๑ นายสวาสดิ์ ศรีคง ครูใหญ่ได้จัดหาทุนก่อสร้างอาคารเรียนเป็นเอกเทศหลังใหม่ โดยได้รับการสนับสนุนจากพระอาจารย์ตุ๊ เจ้าอาวาสวัดโคกสลุด จนสำเร็จ
          ปัจจุบันโรงเรียนวัดโคกสลุด เปิดทำการสอน ชั้นอนุบาล ๒ ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ มีนักเรียนทั้งสิ้น ๘๒ คน ข้าราชการครู ๔ คน อัตราจ้าง ๓ คน นายทวีป ธรรมานุวัติ เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน